Restaurátorství | Rekonstrukce | Správa objektů - VAS v.o.s.

Štorchův dům

Investor:
Ing. Radovan Bíma a Mgr. Lucie Bímová
 
Dodavatel restaurátorských prací:
VAS v.o.s.
 
Předmět dodávky:
Obnova fasády, restaurování kamene, restaurování maleb Mikoláše. Alše, repase dřevěných prvků – výloh a vitrín, repase kovářských prvků repase a nátěr oken. Nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č. 1 – 298 a leží v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO, a je chráněn dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 Sb- o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.
 
Doba realizace:
duben – červen 2008
 

Štorchův dům    Štorchův dům    Štorchův dům

 
 
 
Všechna práva vyhrazena, Copyright 2012 - 2024 VAS v.o.s. | e-mail: vas@vas-vos.cz