Restaurátorství | Rekonstrukce | Správa objektů - VAS v.o.s.

Reference

Malátova 714/3, Praha 5
Malátova 714/3, Praha 5
Obnova fasády, výměna střešní krytiny, oprava vlajkové žerdi a lokální výměna dožilých částí krovu bytového domu...
Pecoldova Vápenka, Praha 5 – Velká Chuchle
Pecoldova Vápenka, Praha 5 – Velká Chuchle
Obnova historického objektu a udržovací práce v areálu bývalé vápenky...
Staroměstské náměstí 481/22, Praha 1
Staroměstské náměstí 481/22, Praha 1
Obnova uliční fasády (obnova omítek, restaurování štukových prvků, restaurování kamenných prvků) a obnova nátěru oken...
Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1
Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1
Obnova uliční fasády (obnova omítek, restaurování štukových prvků, restaurování kamenných prvků) a obnova nátěru oken...
Staroměstské náměstí 478/26, Praha 1
Staroměstské náměstí 478/26, Praha 1
Obnova uliční fasády (obnova omítek, restaurování štukových prvků, restaurování kamenných prvků) a obnova nátěru oken...
Ke Karlovu 1952/12, Praha 2
Ke Karlovu 1952/12, Praha 2
Obnova uliční fasády (oprava a restaurování štukových prvků a omítek) včetně klempířských prvků oken a vstupních dveří...
Zámek Zbraslav – Pivovar
Zámek Zbraslav – Pivovar
Oprava střechy včetně tesařských, pokrývačských a klempířských prvků objektu č. 3 a nátěr klempířských prvků objektu...
Eliášova 468/30, Praha 6
Eliášova 468/30, Praha 6
Výměna oken v havarijním stavu...
Obnova Hudebního divadla v Karlíně
Obnova Hudebního divadla v Karlíně
Restaurování štukové výzdoby interiéru, restaurátorské práce na fasádě objektu, restaurování nástěnných maleb v sále hlediště...
Celková rekonstrukce Hotel IMPERIÁL
Celková rekonstrukce Hotel IMPERIÁL
Restaurování kamenné fasády, restaurování historických interiérů včetně keramické mozaiky...
Hotel sv. Tomáš - klášter Augustiniánů
Hotel sv. Tomáš - klášter Augustiniánů
Generální rekonstrukce – celkové restaurování komplexu budov...
Hradní stráž
Hradní stráž
Restaurování dobových dubových oken a fasády objekt Hradní stráže, Kanovnická 5, Praha 1...
Štorchův dům
Štorchův dům
Obnova fasády, restaurování kamene, restaurování maleb Mikoláše. Alše, repase dřevěných prvků – výloh a vitrín, repase...
Na Malovance 529/12, Praha 6
Na Malovance 529/12, Praha 6
Obnova fasády a restaurování štukových prvků...
Národní knihovna České republiky – Klementinum
Národní knihovna České republiky – Klementinum
Stavebně historický průzkum vč. pasportizace uměleckých prvků objektů NK v areálu Klementina...
Národní muzeum
Národní muzeum
Pasportizace uměleckých a umělecko-řemeslných prvků vč. mobiliáře historické budovy Národního muzea...
Rekonstrukce barokního statku Hřebčín Favory
Rekonstrukce barokního statku Hřebčín Favory
Generální rekonstrukce – celkové restaurování barokního statku...
Obnova fasády domu Slezská 46/1333, Vinohrady
Obnova fasády domu Slezská 46/1333, Vinohrady
Obnova neobarokní fasády...
Rekonstrukce historické secesní fasády Gorazdova
Rekonstrukce historické secesní fasády Gorazdova
Komplexní rekonstrukce historické fasády včetně malovaného sgraffiti...
Haštalské náměstí č.p. 789, Praha 1
Haštalské náměstí č.p. 789, Praha 1
Restaurování fasády bývalé Svatohaštalské farní školy...
Obnova fasády domu Kozí 914/9, Praha 1 - I. etapa
Obnova fasády domu Kozí 914/9, Praha 1 - I. etapa
Obnova secesní fasády včetně doplnění chybějících štukových prvků a kovářských prací...
Obnova fasády domu Kozí 914/9, Praha 1 - II. etapa
Obnova fasády domu Kozí 914/9, Praha 1 - II. etapa
Obnova secesní fasády včetně doplnění chybějících štukových, keramických a kovových prvků a obnova schodiště...
Křižíkova 19/308, Praha 8, Karlín
Křižíkova 19/308, Praha 8, Karlín
Restaurování uliční fasády...
Obnova fasády domu Masarykovo nábřeží 2/2014
Obnova fasády domu Masarykovo nábřeží 2/2014
Obnova pseudobarokní fasády včetně doplnění chybějících štukových prvků...
Ministerstvo dopravy České republiky, Praha 1
Ministerstvo dopravy České republiky, Praha 1
Restaurování kamenných obkladů a dlažeb z pravého a umělého kamene...
Výpravní budova železniční stanice Teplice
Výpravní budova železniční stanice Teplice
Stavebně-historický, přírodovědný a restaurátorský průzkum výpravní budovy železniční stanice Teplice...
Wuchterlova 5/523, Praha 6
Wuchterlova 5/523, Praha 6
Celkové restaurování fasády, interiérů, restaurování dřevěných, malířských a kamenických prvků a zlacení slunce na věži...
Americká 517/7, Praha 2 - II. etapa
Americká 517/7, Praha 2 - II. etapa
Rekonstrukce fasády domu. Obnova vstupního vestibulu domu, restaurování štukových, kamenných a pasířských prvků...
Břevnovský klášter
Břevnovský klášter
Restaurování vstupní brány, rekonstrukce zahradního glorietu Josefka – obnova vnitřní a vnějších omítek, obnova střešní krytiny...
Palác Desfours, Na Florenci 1023/21, Praha 1
Palác Desfours, Na Florenci 1023/21, Praha 1
Zdokumentování stavu, demontáž a uložení umělecko-řemeslných prvků. Zlacených lišt, dekorativních reliéfů a vitrážových výplní...
Hotel BUDHA PRAHA, Jakubská 649/8, Praha 1
Hotel BUDHA PRAHA, Jakubská 649/8, Praha 1
Obnova fasády a restaurování štukových prvků...
Masarykovo nádraží Praha, ul. Hybernská, Praha 1
Masarykovo nádraží Praha, ul. Hybernská, Praha 1
Odstranění havarijního stavu římsy a doplnění štukových prvků...
Národní 365/43 – Perlová 365/10, Praha 1
Národní 365/43 – Perlová 365/10, Praha 1
I. etapa: Obnova schodiště - Restaurování kamenných a štukových prvků, keramické dlažby, litinového zábradlí a vstupních dveří...
Socha Mládí, ul. Olštýnská, Praha 8
Socha Mládí, ul. Olštýnská, Praha 8
Restaurování kamenného sousoší...
Obnova uliční fasády domu Ruská 563/22, Praha 10
Obnova uliční fasády domu Ruská 563/22, Praha 10
Obnova fasády a restaurování štukových prvků...
Varšavská 546/31, Praha 2
Varšavská 546/31, Praha 2
Obnova a restaurování fasády...
Palác Aventin, Purkyňova 53/4, Praha 1
Palác Aventin, Purkyňova 53/4, Praha 1
Celková rekonstrukce kulturně společenského centra, restaurace a kanceláří.
Celetná 554/4, Praha 1
Celetná 554/4, Praha 1
Obnova fasády, restaurování štukových a sochařských prvků...
Památník obětem Heydrichiády
Památník obětem Heydrichiády
Zhotovení kovového kříže s trnovou korunou...
Zámek Liblice
Zámek Liblice
Rekonstrukce východního přístavku včetně dodávky dveří a oken, rekonstrukce podlah, obkladů a schodiště...
Na Václavce 1171/13, Praha 5
Na Václavce 1171/13, Praha 5
Obnova fasády a restaurování štukových prvků...
Polská 1211/26, Praha 2
Polská 1211/26, Praha 2
Obnova fasády a restaurování štukových prvků...
Pecoldova Vápenka, Praha 5 - Velká Chuchle
Pecoldova Vápenka, Praha 5 - Velká Chuchle
Celková rekonstrukce a obnova historického objektu. Dokončeny jsou I. a II. etapa...
Rekonstrukce historické fasády Základní školy
Rekonstrukce historické fasády  Základní školy
Generální rekonstrukce historičké uliční a dvorní fasády budovy...
Dům Pojišťovny Assicurazioni Generali, Praha 1
Dům Pojišťovny Assicurazioni Generali, Praha 1
Komplexní rekonstrukce interiéru a exteriéru objektu včetně štukových výzdob, mramoru, schodiště a veškeré restaurátorské práce...
Americká 517/7, Praha 2 - I. etapa
Americká 517/7, Praha 2 - I. etapa
Rekonstrukce historické fasády objektu..
Kaple Nejsvětější Trojice v ulici U Nesypky
Kaple Nejsvětější Trojice v ulici U Nesypky
Celková rekonstrukce exteriéru. Rekonstrukce střechy, obnova fasády, oken, dveří, mříží, kamenické a pasířské restaurování...
U Lužického semináře 99/22, Praha 1
U Lužického semináře 99/22, Praha 1
Stavebně historický průzkum a soupis umělecko-historických prvků...
Dům U Nováků, Vodičkova 699/9, Praha 1
Dům U Nováků, Vodičkova 699/9, Praha 1
Celkové restaurování fasád, schodiště, vnitřní úpravy povrchů...
Mostecká 48/14, Praha 1
Mostecká 48/14, Praha 1
Restaurování štukových prvků...
Národní 365/43 - Perlová 365/10, Praha 1
Národní 365/43 - Perlová 365/10, Praha 1
Obnova schodiště. restaurování kamenných a štukových prvků, keramické dlažbyx, litinového zábradlí a vstupních dveří...
Zámek Zbraslav - Pivovar
Zámek Zbraslav - Pivovar
Obnova střech včetně tesařských, pokrývačských a klempířských prvků...
Dražického náměstí 8, Praha 1
Dražického náměstí 8, Praha 1
Rekonstrukce historické fasády a střešních krovů...
Zámeček na Vinobraní 93, Praha 10
Zámeček na Vinobraní 93, Praha 10
Rekonstrukce vnějších a vnitřních štukových prvků a rekonstrukce zábradlí vnějšího schodiště...
Kaple sv. Prokopa, Na Šmukýřce, Praha 5
Kaple sv. Prokopa, Na Šmukýřce, Praha 5
Obnova pláště a doškové střechy a zabezpečení objektu...
Zlická 42, Kouřim
Zlická 42, Kouřim
Obnova uliční fasády domu...
Bubenečská 309/15, Praha 6
Bubenečská 309/15, Praha 6
Dodání a montáž oken...
 
 
 
Všechna práva vyhrazena, Copyright 2012 - 2024 VAS v.o.s. | e-mail: vas@vas-vos.cz