Restaurátorství | Rekonstrukce | Správa objektů - VAS v.o.s.

Restaurátorství

Aktivity společnosti VAS v.o.s. v oblasti restaurátorství vypovídají o zodpovědnosti vůči budoucím generacím. Od založení společnosti bylo zrestaurováno mnoho historicky cenných objektů, národních kulturních památek, kulturních památek a památek UNESCO. Tyto restaurátorské práce jsou vždy prováděny na vysoce profesionální úrovni a za odborného dohledu restaurátorů s licencí k restaurování vydanou Ministerstvem kultury.

Naše společnost nabízí komplexní provedení technicko-administrativního zabezpečení projektu a samotné restaurátorské práce všech oborů a specializací.

"Památky jako nositelé duchovního odkazu minulosti představují v přítomném životě národů živé svědectví jejich staletých tradic. Lidstvo, které si každodenně uvědomuje jednotu všelidských hodnot, považuje památky za společné dědictví a prohlašuje se vůči budoucím generacím za solidárně zodpovědné za jejich zachování. Považuje za svou povinnost odevzdat jim je v plné bohatosti jejich původnosti " říká Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel, jak ji přijal II. Mezinárodní kongres architektů a techniků historických památek v již v roce 1964 v Benátkách.

Technicko – administrativní
zabezpečení projektu

 • stavebně historické průzkumy
 • pasportizace uměleckých
  a umělecko-řemeslnných prvků
 • vytváření databází a karet prvků
 • restaurátorské záměry
 • restaurátorské zprávy
 • odborné expertizy
 • konzultace s památkovými ústavy

Specializace restaurování
dle jednotlivých oborů:

 • štuk
 • kámen
 • keramika
 • kov
 • pasířství
 • dřevo
 • zlacení
 • vitraje
 • čalounění
 • malby
 

Restaurátorství        Restaurátorství

 
 
 
Všechna práva vyhrazena, Copyright 2012 - 2024 VAS v.o.s. | e-mail: vas@vas-vos.cz